Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Korisnici i reference

Kvalitetu poslovanja naše tvrtke potvrđuje velika lista zadovoljnih korisnika. Sljedeća tablica sadrži neke od značajnijih referenci:

Fizičke osobe:
Brojni geodetski radovi za fizičke osobe na području čitave Hrvatske, a posebice na području grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske te Sisačko-moslavačke županije.
Pravne osobe:
GRAD ZAGREB  
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.,
Zagreb, Antuna Mihanovića
Situacijski prikaz izvedenih vanjskih elemenata signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ostalih elektroenergetskih objekata sa usporedbom na projektirano stanje.

Katastar vodova u kolodvoru Zagreb GK koji se odnosi na novo izvedeno osiguranje kolodvora (EEP, SS i TK vodovi) – izrada Geodetskog elaborata za vođenje katastra vodova, vodovi elektroenergetske mreže Kolodvor Zagreb –Glavni kolodvor.
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
Geodetska terenska izmjera Kliničke bolnice Dubrava
Izrada elaborata za donošenje Rješenja o utvrđenju građevinske čestice Izrada geodetskog elaborata za provedbu u katastru i zemljišnoj knjizi
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok za GREDELJ, Trnjanska cesta 1, Zagreb
Geodetska izmjera izvedenog stanja kranskih staza u svrhu kontrole dozvoljenih horizontalnih i vertikalnih odstupanja. Izmjera je rađena u sklopu projekta – Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa TŽV 'Gredelj' pogona za održavanje i popravak željezničkih vozila na lokaciji Vukomerička cesta u Zagrebu..
Izvedeno je ukupno 24 kranske staze za 5 tonske dizalice u tri hale.
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok za GREDELJ, Trnjanska cesta 1, Zagreb
Geodetska izmjera izvedenog stanja vodova u sklopu projekta – Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa TŽV 'Gredelj' pogona za održavanje i popravak željezničkih vozila na lokaciji Vukomerička cesta u Zagrebu. Izvedeni su i snimljeni vodovod, kanalizacija, struja i DTK te su izrađeni elaborati za upis u katastar vodova.
Ukupna duljina snimljenih vodova iznosi oko 23 km.
Grad Zagreb,
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
Izrada parcelacijskog elaborata za Ulicu 2, koja spaja Industrijsku cestu i produžetak Vukovarske, te Ištvanićevu ulicu u Sesvetama, duljine cca. 1 km.
Radnička cesta 1a, Zagreb za Ministarstvo pravosuđa Izrada posebne geodetske podloge za rekonstrukciju i dogradnju zgrade – Pravosudna akademija, u Krajiškoj ulici. U Zagrebu.
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Objekt MEDIKOL u Zagrebu – praćenje gradilišta prilikom rekonstrukcije objekta.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Dubravica d.d.
Dubravica, Pavla Štoosa 109
Geodetsko snimanje kanalizacijske mreže cca. 5 km na farmi „Dubravica“
AUTOFUTURA d.o.o.
Zagreb , Capraška 3
-izrada geodetskih podloga za usluge legalizacije - lokacije: Velika Gorica, Zagreb
-izrada geodetskih projekata za potrebe projektiranja - lokacije: Velika Gorica, Zagreb
-izrada geodetskih elaborata za katastar - lokacije: Velika Gorica, Zagreb
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Poslovni objekt KONZUM Brckovljani – terensko snimanje izvedenog stanja objekta i cjelokupnih instalacija. Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja za potrebe tehničkog pregleda, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje poslovnog objekta te izrada elaborata za katastar vodova.
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Poslovni objekt KONZUM Brckovljani – iskolčenje okoliša
Grad Velika Gorica projekt izrade Posebnih geodetskih podloga za 33 zgrade
Grad Velika Gorica izrada Parcelacijsko-geodetskih elaborata za 3 stambene zgrade u Trg maršala Tita te dvije u Pucekovićevoj ulici zajedno s prilaznim cestama
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Poslovni objekt KONZUM – terensko snimanje izvedenog stanja objekta i cjelokupnih instalacija. Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja za potrebe tehničkog pregleda, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje poslovnog objekta te izrada elaborata za katastar vodova.
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.,
Zabok , Ksavera Šandora Gjalskog 1
Geodetsko snimanje trase položenog cjevovoda uključeni detalj križanja s ostalim instalacijama, prometnicama i vodotocima i izrada geodetskog elaborata vodova ovjerenog od nadležne Uprave za katastar
Niskogradnja d.o.o.,
Stjepana Radića 17, Pregrada
Snimanje izvedenog stanja magistralnog cjevovoda Harina Zlaka II B faza i upis u katastar vodova.
Niskogradnja d.o.o.,
Stjepana Radića 17, Pregrada
Snimanje izvedenog stanja magistralnog cjevovoda Sopot -Stipernica-Marinci i upis u katastar vodova.
Niskogradnja d.o.o.,
Stjepana Radića 17, Pregrada
Iskolčenje magistralnog cjevovoda Sopot -Stipernica-Marinci i upis u katastar vodova.
Niskogradnja d.o.o.,
Stjepana Radića 17, Pregrada
Snimanje izvedenog stanja cjevovoda Plemenščina i upis u katastar vodova.
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Poslovna građevina, u Gornjoj Stubici – terensko snimanje izvedenog stanja cjelokupnih instalacija. Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja za potrebe tehničkog pregleda i elaborata za katastar vodova.
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Prodajni centar Sveti Križ Začretje - – terensko snimanje izvedenog stanja objekta i cjelokupnih instalacija. Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja za potrebe tehničkog pregleda, izrada geodetskog elaborata za evidentiranje poslovnog objekta te izrada elaborata za katastar vodova.
Geokol,
J.Kozarca 41, Varaždin za tvornicu stakla Vetropack Hrvatska
Iskolčenje 114 mlaznoinjektiranih stupnjaka u tvornici ponuđača staklene ambalaže Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb Izrada geodetskog snimka erozivno aktivnog područja sliva Dubračine, Slani potok, pokraj naselja Jurišići površine cca. 20 hektara u svrhu izrade idejnog rješenja uređenja sliva.
ISTARSKA ŽUPANIJA  
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Poslovni objekt u Poreču HISTRIA MALL – prvi regionalni shopping centar u Istri
Iskolčenje objekta, izrada snimka stvarnog stanja za potrebe izračuna kubatura
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA  
Publicis d.o.o.,
Zagreb
Izrada PGP-a Jezerane za cca.. 10 hektara u sklopu projektiranja 'žive' reklame od cvijeća.
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Grad Kutina Godišnji ugovor za 2009. godinu sve geodetske potrebe Grada Kutine.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
M-Profil d.o.o.,
Prilaz dr. Franje Tuđmana 11, Zabok
Shopping centar SUPERNOVA – prvi shopping mall u Karlovcu
Ispitivanje vertikalnosti nosivih stupova unutar objekta.
Filips d.o.o. snimanje izvedenog stanja visokonaponskog podzemnog kabela na širem području Karlovca
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA  
Pildine Trade d.o.o.,
Grljevačka 2 A, Podstrana
Izrada posebne geodetatske podloge u Pučištima za ishođenje lokacijske dozvole za postavljanje pontonske plutajuće jedinice na pomorskom dobru.
Cetina d.d. Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže u središtu grada Drniša

 

Obratite nam se s povjerenjem