Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

3D izmjera dronom - aerofotogrametrijska izmjera

Izmjera bespilotnom letjelicom omogućuje prikupljanje velike količine podataka s terena u jako kratkom vremenu koristeći kameru visoke razlučivosti kao senzor.
Idealna je za snimanje velikih poljoprivrednih površina, cesta, rijeka i kanala, ali i nepristupačnih područja ili objekata koji se ne mogu snimiti kontaktnim metodama ili bi njihovo snimanje bilo izrazito dugotrajno i skupo.

Snimljene fotografije se transformiraju u oblak trodimenzionalnih točaka koji može služiti za razne analize, izradu vizualizacija i projekata, a iz njega se dobivaju i ostali proizvodi aerofotogrametrijske izmjere - 3D model, digitalni model terena i digitalni ortofoto. Oblaci točaka često sadrže više milijuna trodimenzionalnih točaka.

Praćenje gradilišta

Fotografije dobivene izmjerom mogu se koristiti za praćenje faza izgradnje zgrade i napretka građevinskih projekata. Omogućuju pregledan uvid u stanje na terenu te jasnu i svima razumljivu formu izvještavanja zainteresiranih strana o napretku projekta. Glavna prednost drona je što nije potrebno zaustavljati ili usporavati radove na gradilištu ni zatvarati prometne trase, a i sama izmjera ne predstavlja opasnost za mjernika.

Praćenje usjeva - poljoprivreda

Dronom je moguće utvrditi stanje usjeva na velikoj površini bez ulaska u polje, odrediti površinu pod pojedinom kulturom i sukladno tome procijeniti prinos. Uz izradu prikladne ortofoto podloge može se efikasnije planirati sjetva i navodnjavanje.

Inspekcije velikih i kompleksnih struktura, procjena štete

S obzirom da direktni kontakt nije potreban, dronovi imaju široku primjenu za pregled i dokumentiranje stanja raznih struktura čija bi inspekcija inače bila skupa, teška ili potencijalno nesigurna za ljude. Objekti koji spadaju u tu skupinu su svakako dalekovodi, tornjevi mobilnih komunikacijskih stanica, mostovi, željezničke pruge, solarni paneli, vjetrenjače, spomenici, ruševine, krovovi visokih zgrada i slično. U slučaju prirodnih katastrofa, puno je sigurnije prvo poslati dron u izvidnicu nego riskirati sigurnost mjernog tima.

Analize - izračun volumena iskopa i nasipa

Izračun kod građevinskih iskopa ili nasipa klasičnim metodama je često gruba procjena zbog toga što se klasičnim metodama prikuplja mali broj točaka terena, a volumen interpolira. Fotogrametrijski dobiveni oblak točaka sadrži podatke o visini terena u rezoluciji 3x3 cm što omogućuje brz i precizan izračun volumena. Idealna je metoda za praćenje eksploatacije kamenoloma i inventure rasutog materijala u šljunčarama, cementarama i slično.

3D modeli

3D modeli služe kao realističan vizualni prikaz konfiguracije terena te za vizualizaciju stambenih ili industrijskih objekata, mostova, brana i prometnica. Osim prikaza volumena, 3D modeli s fotografija preuzimaju boju i teksturu identičnu onoj u naravi.

Digitalni model terena

Digitalni model terena je model zemljine površine kod kojeg su položajno i visinski definirane točke terena povezane u mrežu. Iz modela se mogu filtrirati vegetacija, građevine i umjetni objekti. Služi kao osnova za analize i izradu digitalne ortofoto karte.

Digitalni ortofoto

Digitalni ortofoto je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka koja u potpunosti odgovara karti istog mjerila. S obzirom da se izrađuje u standardnom rasterskom formatu (JPEG, GeoTIFF), idealan je kao dvodimenzionalna podloga za planiranje i projektiranje sa puno više prostornih podataka od klasičnog geodetskog situacijskog nacrta.