Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Uvođenje ISO normi u Lemax d.o.o.

Naziv projekta: Uvođenje ISO normi u Lemax d.o.o.

Broj Ugovora: KK.03.2.1.14.0086

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Lemax d.o.o.

Partneri: nema

Kratki opis projekta: Uvođenje ISO normi u Lemax d.o.o. izravno adresira probleme nedovoljne konkurentnosti tvrtke Lemax na tržištu uzrokovane nedostacima u organizaciji poslovnih procesa i sustava kvalitete unutar tvrtke.

Kroz projekt Uvođenje ISO normi u Lemax d.o.o., društvo planira uvesti i certificirati slijedeće ISO sustave: ISO/IEC 20000-1:2011 – upravljanje IT uslugama, ISO 27001:2013 – Informacijske tehnologije – Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću, te ISO/IEC 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom. Društvo uvođenjem navedenih normi implementira učinkoviti sustav upravljanja kvalitetom orijentiran na kvalitetu proizvoda (ISO/IEC 9001:2015), također će uspostaviti standardizirani sustav koji uključuje razvoj, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se ispunili očekivani zahtjevi (ISO/IEC 20000-1:2011), te sustav primjene, održavanja i stalnog poboljšavanja dokumentiranog sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Rezultat projekta su uvedena 3 sustava upravljanja kvalitetom / poslovnim procesima u tvrtki kojima će se postići i ciljevi projekta:

Jačanje povjerenja klijenata u tvrtku i proizvod
Mogućnost boljeg plasmana softvera, posebno na maeđunarodno tržište razvijenih zemalja i većih enterprise klijenata
Standardizacija primjene zakona, propisa i ugovornih zahtjeva u svezi informacijske sigurnosti
Unaprjeđenje procesa u odjelu prodaje
Osiguravanje sustava sa jasno planiranim ulogama i odgovornostima
Strukturiranje cjelokupnog poslovanja

Razdoblje provedbe projekta: 09. studenog 2018. do 09. studenog 2019. godine

Ukupna vrijednost projekta: 392.772,49 kn

EU sufinanciranje projekta: 213.720,77 kn

Voditelj projekta: Mate Kostovski

Kontakt osoba za više informacija:

Anita Pavičić
Lemax d.o.o.
Remetinečka cesta 139
10000 ZAGREB
E: anita.pavicic@lemax.net

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lemax d.o.o. i ne predstavlja službene stavove Europske unije.

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr