Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Geodetski projekt

Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o gradnji, novi Zakon o prostornom uređenju te novi Zakon o građevinskoj inspekciji a samim time prestao je važiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji od 1. listopada 2007. godine. Novim zakonom prestaje postojati posebna geodetska podloga a uvodi se geodetski projekt. Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige:

  • izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja)
  • formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije
  • usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi
  • iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja
  • upis objekta u katastar i zemljišne knjige
  • izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom