Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Legalizacija objekta

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Dana 10. srpnja 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17). Novim Zakonom ponovo se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine!

Službeni tekst Zakona možete pročitati na ovom linku.

Ako niste uspjeli legalizirati Vašu nekretninu u prvom krugu legalizacije, sada je prava prilika.

Preporučamo da krenete u prikupljanje dokumentacije na način da pošaljete upit za ponudu sa slijedećim podacima:

 1. broj katastarske čestice i katastarsku općinu ili adresu objekta (npr. k.č. 589/78 k.o. Centar ili Ulica kralja Tomislava br. 153, Zagreb)
 2. okvirnu kvadraturu objekta (broj etaža x kvadratura; npr. obiteljska kuća – 3 etaže x 100 m2 + pomoćna zgrada – 1 etaža x 25,00 m2)
 3. navod želite li u ponudi osim usluga legalizacije i Geodetski elaborat za upis objekta nakon legalizacije

ili jednostavno nazovite br. tel 01 6197283 odnosno 095 3336230.

Ovo je Link za upit za ponudu.

U nastavku Vam predstavljamo najvažnije novosti koje donosi novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

 1. smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti - omogućavanje ozakonjenja zgrada u zaštićenim dijelovima prirode (npr. nacionalni park, park prirode itd.) izvan građevinskog područja, a koje su izgrađene u skladu s prostornim planom;
 2. mogu se legalizirati zgrade na postojećoj površini javne namjene uz suglasnost upravitelja te površine, odnosno vlasnika iste ako ne postoji upravitelj
 3. ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje (do 30. lipnja 2018. godine)
 4. omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju Rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju Rješenja za završenu zgradu

Po starom Zakonu ostaje uvjet da se mogu legalizirati samo one zgrade koje su nastale tj. koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. godine.

DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA ZA LEGALIZACIJU

Dokumentacija koju je potrebno predati uz Zahtjev za legalizaciju ovisi o kategoriji objekta koji se legalizira. Kategorije su sljedeće: zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada i pomoćna zgrada.

ZAHTJEVNA ZGRADA

 • zgrada čija je građevinska bruto površina veća od 400 m2
 • zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska bruto površina veća od 1000 m2
 • zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu

Potreba dokumentacija:

 • 3 primjerka Geodetskog snimka izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom inženjeru geodezije ili Izvoda iz katastarskog plana ukoliko je zgrada u cijelosti evidentirana u katastru
 • 3 primjerka Arhitekonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađene po ovlaštenom arhitektu,
 • Izjava ovlaštenog inženjera građevine da zgrada ispunjava bitan zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima vremena kada je zgrada rađena ili današnjim propisima

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

 • zgrada čija je građevinska bruto površina manja od 400 m2
 • zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska bruto površina nije veća od 1000 m2

Potreba dokumentacija:

 • 3 primjerka Geodetskog snimka izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom inženjeru geodezije ili Izvoda iz katastarskog plana ukoliko je zgrada u cijelosti evidentirana u katastru
 • 3 primjerka Arhitekonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađene po ovlaštenom arhitektu

JEDNOSTAVNA ZGRADA

 • zgrada čija građevinska bruto površina nije veća od 100 m2
 • zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m2

Potreba dokumentacija:

 • 3 primjerka Geodetskog snimka izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom inženjeru geodezije ili Izvoda iz katastarskog plana ukoliko je zgrada u cijelosti evidentirana u katastru
 • Iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa. Izrađeno od ovlaštenog inžinjera arhitekture ili ovlaštenog inžinjera građevinarstva
 • foto dokumentacija svih pročelja zgrade
 • Iskaz podatak za obračun naknade za legalizaciju, izrađen od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inžinjera građevinarstva

POMOĆNA ZGRADA

 • nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potreba dokumentacija:

 • 3 primjerka Izvoda iz katastarskog plana
 • Akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena (npr. uporabna dozvola za glavni objekt ili sl.)

ZAŠTO JE POTREBNO LEGALIZIRATI (OZAKONITI) OBJEKT

Zakonom je definirani konačan rok za legalizaciju, a nakon tog datuma objekti će se ili rušiti ili će ih država legalizirati na račun vlasnika nekretnine.

Osim toga, bez legalnog objekta nije moguće dobiti kredit zbog zabilježbe u zemljišno-knjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.

Ukoliko objekt nije legaliziran ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

KOJE SU PREDNOSTI „SREĐENE“ NEKRETNINE (LEGALIZIRANA, UPISANA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE, ETAŽIRANA)

 1. Veća tržišna vrijednost nekretnine
 2. Evidentirana raspodjela suvlasničkih dijelova u zemljišnim knjigama
 3. Prednost kod iznajmljivanja stana
 4. Mogućnost dizanja kredita i sl.
 5. Dobivanje dozvole za obavljanje djelatnosti
 6. Mogućnost dobivanja priključka na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu
 7. Traženje poticaja za energetsku obnovu ili druge subvencije iz državnih ili fondova Europske unije

KAKAV JE STATUS MOJE ZGRADE NAKON LEGALIZACIJE, TE DA LI JE MOGU UPISATI U KATASTAR?

Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.

Po dobivanju Rješenja o izvedenom stanju potrebno je nakon isteka roka za žalbu otići po žig pravomoćnosti (zeleni pečat na prvoj stranici) u ured gdje je Rješenje izdano.

Nakon legalizacije objekta tj. nakon dobivanja pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju potrebno je objekt upisati u katastar i zemljišne knjige. Za upis objekta potrebno je angažirati ovlaštenu geodetsku tvrtku koja će izraditi Geodetski elaborat za upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Važniji linkovi: